ராஜ் டெக்ஸ் இளம்பிள்ளை பட்டு சேலைகள் உற்பத்தியாளர் நேரடி விற்பனை நிலையம். இங்கு தயாரிப்பு விலையில் ஒரு சேலையிம் கிடைக்கும். WhatsApp ல் ஆர்டர் செய்து பெற்றுக்கொள்ளவும். நன்றி

Raj Tex Channel
https://www.youtube.com/channel/UCknz2swEE2myHTBGm0sipxQ

Order Booking Time

10 : AM To 7 : PM

WhatsApp Group Link 👇

GROUP 1
https://chat.whatsapp.com/H4lBNFGMLkl…

GROUP 2
https://chat.whatsapp.com/FFNc4Yp7K3H…

GROUP 3
https://chat.whatsapp.com/HrgyQCczWKB…

GROUP 4
https://chat.whatsapp.com/LpzCOKAWZOW…

GROUP 5
https://chat.whatsapp.com/GcjzngGNHiz…

GROUP 6
https://chat.whatsapp.com/KT8FS7i6e7ACnv9vdJXF37

ADVERTISEMENT CONTACT
MG TV = 9025470174